การหาค่า MTU “Maximum Transmission Unit” สำหรับ Broadband Router

Reference : www.linksys2u.com

C:\>ping http://www.google.com -f -l 1272

Pinging http://www.google.com [216.58.200.100] with 1272 bytes of data:
Reply from 216.58.200.100: bytes=64 (sent 1272) time=103ms TTL=55
Reply from 216.58.200.100: bytes=64 (sent 1272) time=133ms TTL=55
Reply from 216.58.200.100: bytes=64 (sent 1272) time=78ms TTL=55
Reply from 216.58.200.100: bytes=64 (sent 1272) time=280ms TTL=55

Ping statistics for 216.58.200.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 78ms, Maximum = 280ms, Average = 148ms

C:\>ping http://www.google.com -f -l 1275

Pinging http://www.google.com [216.58.200.100] with 1275 bytes of data:
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.
Packet needs to be fragmented but DF set.

Ping statistics for 216.58.200.100:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

ค่า MTU = 1472 byte เป็นค่าที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ค่าที่ถูกต้องที่เราจะมากำหนดให้ที่ตัวเร้าเตอร์ครับมันต้องเผื่อไว้สักเล็กน้อยคือต้องบวกอีก 28 byte ครับ (20 byte คือจำนวนของ ip header และอีก 8 byte คือ จำนวนของ ICMP header ) สรุปแล้วเราจะได้ค่า  MTU ที่ถูกต้องเพื่อไปกำหนดให้เร้าเตอร์คือ 1472+28 = 1500 ครับเมื่อได้ค่า MTU แล้วคราวนี้เราจะไปเซ็ตค่านี้ในเร้าเตอร์ของเรากันครับ

[box] *** หรืออีกทางเลือกหนึ่งถ้าเราไม่อยากที่จะมาทำตามขั้นตอนเหล่านี้ก็สามารถใช้ค่า MTU ที่เป็นค่า default ของผู้ให้บริการก็ได้ครับตามนี้เลย

  • TOT = 1492
  • TRUE = 1492
  • 3BB = Call Center บอกว่าไม่ต้องเซ็ต บอกให้ใช้เป็น Auto แต่ผมแนะนำว่าให้ทำตามตัวอย่างด้านบนครับ[/box]
Advertisements