การค้นหาไฟล์ php.ini on ClearOS

Reference : Knowledgebase

การค้นหาไฟล์ php.ini บน ClearOS เพื่อปรับแต่ง PHP Configuration ให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ โดยใช้คำสั่ง Command Line ผ่านทาง SSH ดังนี้

[root@pds3 ~]# php -i|grep php.ini
PHP Warning: Directive ‘register_globals’ is deprecated in PHP 5.3 and greater in Unknown on line 0
Configuration File (php.ini) Path => /etc
Loaded Configuration File => /etc/php.ini

Advertisements