“ชาตินิยม” กัน ด้วยการ “เลิกใช้” เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” …

จากนั้นแล้ว “คนไทย/องค์กรสายพันธุ์ไทยต่าง ๆ” (ทั้ง “ภาครัฐ” และ “เอกชน”) หันไปสนับสนุน “สมบัติชาติ/สมบัติแผ่นดิน” อย่าง “แคท” (CAT) และ “ทีโอที” (TOT) จะดีมั๊ย อย่างน้อย ทั้ง “สององค์กร” มันก็ยังเป็น “รัฐวิสาหกิจไทย” ที่มี “รัฐบาล” เป็นเจ้าของ เกือบ 100 เปอร์เซนต์ …

เงิน “รายได้” จาก “ทุกอย่าง/ทุกช่องทาง” ที่ “องค์กร” ทั้งสอง หามาได้ อย่างน้อย “ส่วนใหญ่” มันก็ “ถูกส่ง” เข้า “คลังหลวง” ให้ “รัฐบาล” นำไปใช้เป็น “งบประมาณแผ่นดิน” เพื่อ “การพัฒนาประเทศ” ใน “ด้านต่าง ๆ” ต่อไป …

อะไร ? ที่ “มันอ่อนแอ/ไม่ดี” ใน “การให้บริการ” ของ “ทั้งสององค์กร” หากมี “ผู้ใช้” ในทุกระดับ “ทั้งบุคคลและองค์กร” ซึ่งถือว่าเป็น “ผู้สนับสนุน/ลูกค้า” ของ “ทั้ง”สององค์กร” มาก ๆ เขาก็จะมี “งบประมาณ” ไป “ปรับปรุง” สถานะและสภาพ “การบริการ” ต่าง ๆ “ให้ดีมากยิ่งขึ้น” ลด “ภาระ” การ “อุดหนุน” จาก “งบประมาณ” ภาครัฐ …

โดย “แคท” (CAT) และ “ทีโอที” (TOT) ให้การบริการ “ครบวงจร” ตั้งแต่ “ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ” และ ก็ทำหน้าที่เป็น “ซูเปอร์แบคโบน” (Super Backbone) หริอ “เครือข่ายหลักของชาติ” (Backbone of Nation) ทั้ง 3 มิติ คือ “บนพื้นโลก (ทั้งใต้ดินบนดินใต้น้ำ) อากาศ (คลื่นความถี่ต่าง ๆ ที่ได้รับสิทธิจาก “กสทช.”) และ ภาคอวกาศ (ดาวเทียมสื่อสาร) ดูแล “โครงข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ” ซึ่งสามารถ “ครอบคลุมในทุกมิติ” ซึ่งรวมไปถึง เรื่อง “ความมั่นคงของชาติ” ได้ด้วย …

ดังนั้น ต่อนี้ไป “คนไทย” เราหันมาหัดรู้จักและเรียนรู้กับคำว่า “ชาตินิยม” กันสักหน่อย มั๊ย ? ให้เหมือนกับ “คนญี่ปุ่น” ที่เขาให้ “การสนับสนุน” บริการ ของ “NTT Kodomo” (ที่ “เน้น” การให้ “บริการ “คล้าย ๆ” กับ “ทีโอที” (TOT)) และ “KDD” (ที่ “เน้น” การให้ “บริการ “คล้าย ๆ” กับ “แคท” (CAT)) …

ซึ่ง “ทั้งสององค์กร” เป็น “รัฐวิสาหกิจ ด้าน “โทรคมนาคมและการสื่อสาร” ของ “ญี่ปุ่น” มากกว่า “การสนับสนุน” ธุรกิจ ของ เอกชน “ทุนสามานย์” …

“คนไทย/สังคมไทย” ต้อง “หัด” รู้จัก “ชาตินิยมและคลั่งชาติ” ใน “ทางบวก” กันบ้าง สินะเออ …

ส่วน “แคท” (CAT) และ “ทีโอที” (TOT) ก็ต้อง “รู้จัก” สำเหนียก “แก้ไข” ใน “ความผิดพลาดและความบกพร่อง” ของ “ตัวเอง” ใน “ทุกด้าน/ทุกมิติ” ในระยะที่ผ่านมา “มิใช่” ให้ “การเมือง” จับ “หันซ้ายหันขวา” ให้เขา “ปั่น” เล่นกล เหมือน “จิ้งหรีด” และ “ตกเป็นเบี้ยล่างหรือตกเป็นเป็นลูกไล่หนอนรองบ่อน” เสมือนดั่งเป็น “ทาสผู้รับใช้” ของ “ผู้รับสัมปทาน” งานไปจาก “ทั้งสององค์กร” อย่าง เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” อยู่ได้ …

แทนที่ “องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ทั้งสอง จะเป็น “ผู้ควบคุม/เดินหมาก/เล่นเกมส์/กำหนดทิศทาง” การสื่อสารโทรคมนาคม ของ “ประเทศไทย” กับ เหล่า “ผู้รับสัมปทาน” งานไปจาก “ทั้งสององค์กร” อย่าง เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” …

“องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ทั้งสอง กลับถูก เหล่า “ผู้รับสัมปทาน” งานไปจาก “ทั้งสององค์กร” อย่าง เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” รุกไล่เอาจน “ตกเป็นเบี้ยล่าง” กลายไปเป็นผู้ “ถูกควบคุม” ให้อยู่ใน “เกมส์” ย้อนรอยกลับไปซะยังงั้น …

ท้ายที่สุด “องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ทั้งสอง ก็ “อ่อนแอ” ลงเรื่อย ๆ อย่างที่เห็น “พัฒนาการ” เรื่อยมาจากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

โดยเฉพาะหลังจากที่ ถูก “รัฐบาลทุนสามานย์” โดย “นักการเมืองชั่วช้าสามานย์” วางกลทำลาย เพื่อให้ “ธุรกิจสื่อสารของตนเอง” เจริญเติบโต ผ่านสิ่งที่เรียกว่า “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” (Privatization) ที่ หากดูผิวเผินแค่ “เปลือกนอก” สวยหรูและดูดี แต่แท้ที่จริง คือ “การทำลายรัฐวิสาหกิจ” ให้ “อ่อนแอ” ลง เพื่อ อะไร ? …

เพื่อให้ “ธุรกิจสื่อสารของตนเอง” (“ผู้นำ” ในขณะนั้น ที่ “เติบโต” มาจาก “ทุนนิยมสามานย์” คือ มือใคร ? ยาว สาวได้ก็สาวเอา “โกง” ได้ ก็ “โกง” เอา “ประมาณนั้น” แหละ) ) เจริญเติบโต …

ด้วยการ “จัดตั้ง “กระทรวงใหม่” ในนาม “กระทรวงเทคโนโลย่สารสนเทศและการสื่อสาร” (ICT) ขึ้น “หลอกตา/บังหน้า” หวัง “ให้ดูเนียน” โดย “มีกรมและหน่วยงานสังกัดไม่กี่กรมไม่กี่หน่วยงาน” (เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น) …

แล้วจากนั้น ก็ไป “โยก” เอา “องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย” (เดิม (เข้าใจว่า”) สังกัด “กระทรวงมหาดไทย”) และ “การสื่อสารแห่งประเทศไทย” (เดิมสังกัด “กระทรวงคมนาคม”) ซึ่งต่อมา “องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ทั้งสอง ก็ “ถูกเล่นแร่แปรธาตุ” และ “ตบกระโหลกซ้ายขวา” ผ่าน “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” (จอมปลอม) ที่ “ยกอ้าง” ว่า “สวยหรู” มาเป็น “TOT” ใน “ปัจจุบัน” และ “CAT” ใน “ปัจจุบัน” ตามลำดับ ไปสั่งกัด “กระทรวงปาหี่” ใหม่ ที่ “เพิ่ง” จัดตั้งขึ้น …

จากนั้น “มหากาพย์” การยำ “องค์กรรัฐวิสาหกิจ” ทั้งสอง ให้ “เตี้ยอุ้มค่อม” (คือ “จะตายก็ไม่ให้ตายจะโตก็ไม่ให้โต” เลี้ยงไว้เป็น “แหล่ง” ดูดเงินงบประมาณ/ดูดทรัพยากร ของ “ชาติ” เข้า “กระเป๋า/พกห่อ” ของ “ตนเองและพวกพ้อง” ประมาณว่า “สมบัติ” ของ “นักการเมือง/ทุนสามานย์” ใช้ “ผลัด” กันชม) ก็เกิดขึ้นเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ “ธุรกิจสื่อสารของตนเอง” เจริญเติบโต แทน …

ซึ่งต่อนี้ไป หมายถึงว่า “พนักงาน/เจ้าหน้าที่” ใน ทั้งสององค์กร” โดยเฉพาะ “ผู้บริการ/กรรมการ” ไม่ใช่วัน ๆ ทำตัว “เท่ห์/อู้ฟู่” ทำตัวเป็น “คนเหนือโลก/เทวดา” นั่ง “แหลก/เสพสุข” เงินเดิอน/ผลประโยชน์/สวัสดีการ “หลายอัฐ” ล้างผลาญ “ค่าใช้จ่าย ที่ “ฟุ่มเฟือย” …

เหมือนที่ “เป็นข่าว” เป็นระยะ ๆ จาก “ภาษี” ประชาชน อย่างเดียว และ คอยพินอบพิเทา “เกื้อหนุน/อำนวยความสะดวก/เอาอกเอาใจ” ให้ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” …

ทั้งที่ “ทั้งสององค์กร” นั้น ด้วยตัว “องค์กร” เอง ใน “ตนเอง” มี “ของดี” สะสมเอาไว้ “เยอะแยะ/มากมาย” แต่ “เจือก” ไม่รู้จัก นำเอามา “บริหาร/จัดการ” ให้ “มีประสิทธิภาพ/ประสิทธผล/เกิดกำไร” อย่างเต็มที่ ด้วยการ “นั่งทับ” ทรัพยากร “ที่มีค่า/มูลค่า” ของ “องค์กรตนเอง” เอาไว้ แต่ “กำไรและการเติบโต” กลับตกไปเป็นของ “เอกชน” ที่ “สัมปทาน” งานไป คือ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ”…

“กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการ/ผู้บริหาร” น๊ะ จ้างเอาไว้ “ทำไม ?” หาก ทำงาน” ไม่ได้เรื่อง ได้ราว …

ทั้ง “สององค์กร” จะต้อง “สรรหา” คนดี/คนมีฝีมือ เข้าไป “บริหารจัดการ” โดยมี “การมาตรการและมาตรฐานในการตรวจสอบที่รัดกุม” ป้องกัน “การรั่วไหล” และ จัดทำให้ “องค์กร” เป็น “องค์กรที่มีธรรมาภิบาล” ทั่วทั้ง “องค์กร” …

“ทั้งสององค์กร” จะต้องสร้าง “วัฒนธรรม” การบริหารจัดการ “องค์กร” รูปแบบใหม่ ที่ “ทัน” ต่อการเปลี่ยนแปลงของ “สถานการณ์และเทคโนโลยี่” ได้ตลอดเวลา …

“ท่านทั้งหลาย” คิดดูว่า หาก “คนไทย” กว่า 50 เปอร์เซนต์ ใน “ระบบ” ที่เป็น “ผู้ใช้” เป็นอย่างน้อย “แห่” ไปใช้ บริการ ของ “แคท” (CAT) และ “ทีโอที” (TOT) …

“ท่านทั้งหลาย” คิดดูว่า “รายได้” จำนวน “มหาศาล” ที่เป็น “เงินแผ่นดิน” ที่ “เคยรั่วไหลตกไปอยู่” ในมือ ของ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” จะ “หวนกลับคืน” สู่ “แผ่นดิน” ขนาดไหน ? …

แล้วยิ่งถ้าหากจำนวน “ผู้ใช้” งานในระบบ เพิ่มจำนวน “ผู้ใช็” มากขึ้นไป เฉียด” 100 เปอร์เซนต์ จน เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” แทบไม่มี “ลูกค้า” เลย ….

“ท่านทั้งหลาย” คิดดูว่า “รายได้” จำนวน “มหาศาล” ที่เป็น “เงินแผ่นดิน” ที่ “เคยรั่วไหลตกไปอยู่” ในมือ ของ เอไอเอส, ดีแทค และ ทรูหมูบ ที่เป็น เครือข่าย “สื่อสาร” ของ “ทุนสามานย์” ที่ “มุ่งเน้น” เอาแต่ “ตักตวงเอาแต่ผลประโยชน์จากผู้บริโภคและทำลายชาติ” จะ “หวนกลับคืน” สู่ “แผ่นดิน” จะยิ่ง “มากมายมหาศาล” ขนาดไหน ? …

“รัฐบาล” ก็จะได้มี “งบประมาณ” นำไป “พัฒนา” ความเป็นอยู่ของ “ไทยทั้งชาติ” ในด้าน ต่าง ๆ ได้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก …

ที่กล่าวมา “เพจ” ไม่ได้ให้ร้ายว่า “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” มันไม่ดีหรอกนะ หากสามารถทำ กระบวนการ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ได้ ด้วย “คนดีและดำเนินการโดยรัฐบาลที่ดีมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล” มี “เจตนารมณ์ที่ดี/ทำด้วยจิตบริสุทธิ์” ที่จะ “พัฒนาองค์กร พัฒนาชาติ” …

“การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ก็เป็น “หนทาง” หนึ่งใน “การพัฒนา” เพราะ “องค์กร” อย่าง “NTT Kodomo” (ที่ “เน้น” การให้ “บริการ “คล้าย ๆ” กับ “ทีโอที” (TOT)) และ “KDD” (ที่ “เน้น” การให้ “บริการ “คล้าย ๆ” กับ “แคท” (CAT)) ของ “ญี่ปุ่น” นั้น เขาก็ ผ่าน “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ทาแล้วเช่นกัน แต่ “ทำไม ?” องค์กรของเขา ถึง “เจริญ/พัฒนา” ก้าวหน้า … ล๊ะ…

ก๊เพราะเขาทำเพื่อ “ชาติเพื่อแผ่นดิน” จริง ๆ ไม่ใช่ทำเพื่อ “ธุรกิจสื่อสารของตนเอง” หรือ ของ ใคร ? คนใด ? คนหนึ่ง และ “พรรคพวก” ให้ “เจริญเติบโต” เช่น อดีต “ผู้นำ” ของ “ประเทศไทย” ที่ได้ “เล่นกลเล่นปาหี่” หลอกลวง/แหกตา/หลอกแหลก “คนไทย/สังคมไทย/ประเทศไทย” ด้วย “เล่ห์เหลี่ยม/กลโกง” ที “แยบยล” …

นี่ “เพจ” พูดถึงแค่เรื่อง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” เท่านั้นนะ ยังไม่ได้ “ร่ายยาว” ไปถึงเรื่อง “การปฎิรูประบบราชการ” (Reform) (ที่ก็ “ล้มเหลว” ไม่เป็นท่า อีกเช่นกัน) ของ อดีต “ผู้นำ” ของ “ประเทศไทย” ที่ได้ “เล่นกลเล่นปาหี่” หลอกลวง/หลอกตา/หลอกแหลก “คนไทย/สังคมไทย/ประเทศไทย” ด้วย “เล่ห์เหลี่ยม/กลโกง” ที “แยบยล” อีกเช่นกัน (ที่ “นักการเมืองสามานย์” ได้ “บังอาจ” ยกอ้างเอาไปเปรียบเทียบว่า “เทียบเท่า” กับ “พระราชภารกิจ” ของ “ในหลวง” รัชกาลที่ 5 เมื่อ “ร้อยกว่าปีก่อน” (ทั้งที่ “ไม่สามารถจะนำเอาไปเปรียบเทียบ” กันได้เลยแม้เพียงปลายเล็บ)) …

เพราะ “ในหลวง” รัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านทรง “ปฎิรูปราชการบริหารแผ่นดิน เพื่อ “การรักษาชาติและการพัฒนาชาติ” ให้ มี “ความเป็นอารยะ” (Civilization) เพื่อให้ “ชาติบ้านเมือง” ได้ “รอดพ้น” จาก “ภัยคุกคาม” จากการ “การตกเป็นเมืองขึ้นและสิ้นความเป็นไท” ของ “สยามประเทศ” จาก “ลัทธิการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก” …

แต่ “นักการเมืองสามานย์” นั้น “มัน” มุ่งเน้น “การปฎิรูประบบราชการ” (Reform) เพื่อ “การทำลายชาติ/การขายชาติ” และ เพื่อ “ผลประโยชน์” ของ “ตนเอง” และ “ครอบครัว/พวกพ้อง” เท่านั้น …

“ท่านทั้งหลาย” ลองคิดด้วยการใช้ “วิจารณญาน” พินิจพิเคราะห์พิจารณากันดูก็แล้วกัน ว่าตามที่กล่าวมาใน “ข้างต้น “ทั้งหมด” นั่น “มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จ” ! …

Advertisements