1) ยื่นใบนัดลงทะเบียน ที่ช่องเบอร์ 1

2) ชำระเงิน รับใบนัดคืนพร้อมใบเสร็จรับเงิน

3) ยื่นใบนัดที่หน้าห้อง X-Ray เบอร์ 3 รอคิวให้เจ้าหน้าที่เรียก

4) เจ้านายที่เรียกชื่อ ….. เฉยๆ แล้วก็เดินไป งง…

 

Advertisements