“ลาบ” อภิมหาปรัชญา
รู้ไว้ใช่ว่า “คนอีสาน” ทำไมจึงชอบกินลาบ

ตอนที่ ๑
๐ ชื่อลาบคือ ลาภที่มีทั้งยศ ความสุข งาน
๐ เนื้อต้องสดคือ ความเป็นปัจจุบัน ความทันสมัย
๐ เขียงหน้าต้องเรียบคือความเสมอภาค
๐ มีดตัองคมคือใช้สติปัญญาที่แหลมคม ฉลาด
๐ เลือดคือต้องทุ่มเทการทำงานทำงานถึงเลือดเนื้อ

ตอนที่ ๒
๐ เพี้ยคือ อย่ามองข้ามในสิ่งที่คิดว่า ไม่ดีไม่มีประโยชน์ทุกสิ่งล้วนดีงาม ใช้ประโยชน์ได้แม้กระทั้งเพี้ย
๐ เกลือคือทะเล ความเป็นคนใจกว้าง
๐ ดีปลีคือ ต้องเป็นคนที่ทำดีตลอดปี ต่อเนื่อง
๐ ดีใส่ลาบคือการมุ่งมั่นในการทำความดี ความดีแม้จะทำยากขื่นขมแต่ผลที่ได้หวานหอม

ตอนที่ ๓
๐ เครื่องในคือ การละวาง ทิ้งการยึดมั่น ยึดตัวตน
๐ ข้าวเหนียวคือ การรวมกลุ่มที่เหนียวแน่นไม่พุ่ย เหมือนข้าวจ้าว
ตอนที่๔
๐ การตำเครื่องปรุงคือการทำงานอย่างลงตัว ทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
๐ ผักกับลาบ เหล้า คือการทำงานตัองมีเพื่อนร่วมงาน มีความบริสุทธิ์ใจเหมือนเหล้าที่บริสุทธิ์.. (ไม่ทราบแหล่งที่มาข้อมูล)

Advertisements