พ่อกะแม่นั่นแหละคือพระแท้
ทำบุญให้พ่อแม่                 ได้บุญ = 100
ทำบุญให้ผู้อดอยาก          ได้บุญ = 80
ทำบุญให้ผู้ยากไร้             ได้บุญ = 70
ทำบุญให้กับผู้ด้อยโอกาส ได้บุญ = 60
ทำบุญให้กับพระ               ได้บุญ = 50

“จัดอาหาร ล้วนชั้นเลิศ ถวายพระ

ต้องสละ ทั้งเวลาและทรัพย์สิน

หวังผลบุญ หนุนนำ ค้ำชีวิน

พระได้กิน ของดีกัน ทุกวันไป

พระแท้แท้ พ่อแม่เรา ที่อยู่บ้าน

ข้าวสักจาน เคยตักให้ ท่านไหม

ท่านกินอยู่ หลับนอน กันอย่างไร

แค่โทรไป วันละครั้ง ยังไม่มี

รีบเถอะครับ ทำบุญกับ พ่อแม่

ดีแน่แท้ ก่อนท่านตาย กลายเป็นผี

ผลบุญการ กตัญญู กตเวที

นั้นมากมี เหลือล้นพ้น ประมาณ

ต่อให้ตัก บาตรพระ เป็นล้านครั้ง

สร้างโบสถ์หลัง ใหญ่โต มหาศาล

ผลบุญไม่ เทียบเท่า ข้าวหนึ่งจาน

ที่เราท่าน ป้อนพ่อแม่ แค่ครั้งเดียว”

อย่าลืมให้ลูกให้หลานอ่าน กันบ้างนะครับ
อย่ารู้หรืออ่านคนเดียว
ส่งต่อมากๆก็ได้นะ
ได้บุญโขมีความหมายดีมากมาก..

**แบ่งปันบุญกุศลนี้
ให้คนที่คุณรัก
และให้กับคน
ที่รักคุณรวม 9 คน
ชีวิตคุณ จะดีขึ้น ทันที

1 แชร์ 1 ธรรมทาน
เป็นบุญกุศลมากสำหรับผู้ส่ง-ผู้รับ

Advertisements