สาระดีๆ จาก ว่าที่ ร.ต. ประสพชัย

เคล็ดลับเสริมสิริมงคลให้ตัวเองบูชาพระพุทธตามวันเกิด

วันจันทร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืน มือขวายกขึ้นเมออกและแบฝ่ามือออกไปข้างหน้า

วันอังคาร

ควรบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนอิริยาบถนอนตะแคงหลับอยู่บนหมอน

วันพุธ (กลางวัน)

ควรบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถยืน โดยมือทั้งสองข้างประคองหรืออุ้มบาตรอาการสงบน่าเลื่อมใส

วันพุธ (กลางคืน)

ควรบูชาพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ดีที่สุด พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งห้อยขาลงมาทั้งสองข้าง

วันพฤหัสบดี

ควรบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ

วันศุกร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงซึ่งเป็พระพุทธรูปในอิริยาบถยืนแขนขวายกขึ้นไว้ที่หน้าอก

วันเสาร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็ฯพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ คล้ายๆกับปางสมาธิมีลักษณะขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางบนตัก

วันอาทิตย์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนมือทั้งสองประสานไว้ข้างหน้าเคล็ดลับเสริมสิริมงคลให้ตัวเอง

 

บูชาพระพุทธตามวันเกิด

 

วันจันทร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางห้ามญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืน มือขวายกขึ้นเมออกและแบฝ่ามือออกไปข้างหน้า

วันอังคาร

ควรบูชาพระพุทธรูปปางไสยาสน์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนอิริยาบถนอนตะแคงหลับอยู่บนหมอน

วันพุธ (กลางวัน)

ควรบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถยืน โดยมือทั้งสองข้างประคองหรืออุ้มบาตรอาการสงบน่าเลื่อมใส

วันพุธ (กลางคืน)

ควรบูชาพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ดีที่สุด พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งห้อยขาลงมาทั้งสองข้าง

วันพฤหัสบดี

ควรบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งอยู่ในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ

วันศุกร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางรำพึงซึ่งเป็พระพุทธรูปในอิริยาบถยืนแขนขวายกขึ้นไว้ที่หน้าอก

วันเสาร์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางนาคปรก ซึ่งเป็ฯพระพุทธรูปในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ คล้ายๆกับปางสมาธิมีลักษณะขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายวางบนตัก

วันอาทิตย์

ควรบูชาพระพุทธรูปปางถวายเนตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถยืนมือทั้งสองประสานไว้ข้างหน้า

Advertisements