ประมาณ 90% ของการเกิดหัวใจล้มเหลว เกิดขึ้นในช่วงเช้าและสามารถลดลงได้ ถ้าดื่มน้ำ 1-2 แก้ว

1) ดื่มน้ำ 1 แก้ว หลังตื่นนอน ช่วยทำให้อวัยวะต่างๆ เริ่มทำงาน

2) ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนมื้ออาหารช่วยย่อย

3) ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนอาบน้ำ ช่วยลดความดันโลหิต

4) ดื่มน้ำ 1 แก้ว ก่อนนอนป้องกันหลอดเลือดสมองตีบตัน และหัวใจล้มเหลว

Advertisements