ข้อแตกต่างระหว่าง GPON vs GEPON อยู่ที่ความเร็วของPON Port โดย Uplink/Downlink bandwidth of 1.25/2.45 Gbit/s.

01GPON-HUAWEI_SmartAX.PNG

รูปที่ 1 GPON ยี่ห้อ HUAWEI SmartAX Series

01GPON-Zhone-MXK319.PNG

รูปที่ 2 GPON ยี่ห้อ ZHONE -MXK319

02FiberHome_AN5516-PON Port.PNG

รูปที่ 3 xPON ยี่ห้อ Fiberhome AN5516-04B

03FiberHome_AN5516-xFP.PNG

รูปที่ 4 xPON ยี่ห้อ Fiberhome AN5516-04B ในส่วนของ Uplink Port

Advertisements