แนวคิดเกี่ยวกับการติดตั้ง Wireless Link  ” Full Duplex Links Via OSPF “

03OSPF_Full Duplex Link.PNG

รูปที่ 1 การติดตั้ง Wireless Link แบบ Full Duplex

01OSPF_PtP.PNG

รูปที่ 2 การกำหนดรายละเอียด IP Structure สำหรับ Point to Point Links

02OSPF_PtMP.PNG

รูปที่ 3 การติดตั้ง Double Transport Links สำหรับ Point to Multi Point

 

Advertisements