กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์
กลยุทธ์รวยทะลุล้าน ด้วยร้านค้าออนไลน์  https://www.etda.or.th/

Facebook ประกอบด้วย ภาพ + ข้อความ + ปุ่ม

ภาพ : ต้องดูแล้วมีชีวิตชีวา เพื่อดึงดูดความสนใจ

AB Test ทำโฆษณาออกมาสองชิ้น เลือกชิ้นที่ดีกว่า เพียงชิ้นด้วย ลบชิ้นตอบสนองน้อยออก

สิ่งที่ขาดแคลน

  • สิ่งค้าขายดี เหลือจำนวนจำกัด
  • ระยะเวลา บอกให้เหลือน้อย บีบคั่นด้วยเวลา

IF PEOPLE LIKE YOU THEY WILL LISTEN TO YOU, BUT IF PEOPLE TRST YOU, THEY WILL DO BUSINESS WITH YOU.

“ถ้าเขาชอบคุณ พวกเขาจะคุยกับคุณ แต่ถ้าพวกเขาเชื่อคุณ เขาจะทำธุรกิจกับคุณ”

ทำให้ฉันคิด ทำให้ฉันหัวเราะ สร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน หรือ สอนอะไรใหม่ๆ ให้ฉันสิ แล้ว ฉันจะจำคุณได้

ขายความเชื่อให้กับลูกค้า

Facebook จะให้ความสำคัญในการโต้ตอบ Inbox มาก

https://www.facebook.com/ads/audience-insights

BAB คืออะไร

Before :

After :

Brigde :

01Facebook_Language_Change.png

การเปลี่ยนการแสดงภาษาของ Facebook

ระบบสถิติทางการทะเบียน Official Statistics Registration Systems

http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php

Kitmana@ikitmana

https://www.facebook.com/ikitmana/

02Facebook_Fanpage.PNG

03Facebook_telesteam.PNG

http://www.telestream.net/wirecast/overview.htm

04Facebook_LikeAlyzer.PNG

http://likealyzer.com/facebook/ikitdee

05Facebook_LikeAlyzer_ikitdee.PNG

http://likealyzer.com/facebook/ikitdee

06Facebook_Chatfuel.PNG

https://chatfuel.com/

 วันที่ 17 มกราคม 2560 โรงแรมอวานีขอนแก่น โอเทล

07Facebook_lnwshop.PNG

https://www.lnwshop.com/

For Smart Phone “Mobile Site” http://kitdee.lnwshop.com/manage/profile

“Maytapriya Kumnuanwoot”

คุณหว่าน Hot Line : โทร. 080-700-1700, 086-201-0200

http://www.facebook.com/sayreya

             Email : support@LnwShop.com

 1) ภาษี รายได้บุคคล < 1.8 ล้านบาท >  ภาษี รายได้บุคคล + ภาษีมูลค้าเพิ่ม

2) นำรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน) x 0.005

การจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำไปใส่ใน Website ได้ แต่นำไปใส่กับ Facebook ไม่ได้

Advertisements