• การตั้งค่าอุปกรณ์ยี่ห้อ COMPEX รุ่น MP546SR “Gatewat Access Point” สำหรับบริการอินเตอร์ความเร็วสูงของ CAT  “C-Internet” ซึ่งสามารถให้บริการผ่านอุปกรณ์ GPON ONU แบบ Single Mode ได้ทั้งแบบ AAA Service (DHCP), PPPoE และ Fix-IP Address โดยการบริหารจัดการผ่านทาง Cloud Manager (CM) ที่  www.meshatwork.com  หรือ http://116.12.130.110/dashboard ซึ่งทำให้เข้าถึงลูกค้าปลายได้ทุกตัวอุปกรณ์ ในการณีที่ระบบสื่อสัญญาณปกติ  รายละเอียดในการตั้งค่าดังนี้
 • .ให้ทำการ Registration เพื่อใช้งาน  CloudManager v7.06 ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดอยู่ในกล่องพร้อมคู่มือ Read Me First ในโอกาสต่อไป

01Meshatwork_Login.PNG

 • กรอกรายละเอียด Username , Password, Email และ MAC Address จำนวน 6 Digits โดยตัวอักษรต้องเป็นตัวใหญ่

02Meshatwork_Register.PNG

 • อุปกรณ์ยี่ห้อ COMPEX รุ่น MP546SR รายละเอียดดังนี้
 1. Ethernet Port : 2 x Gigabit
 2. Antenna Type : SNAP
 3. Antenna Number : 4 ANT
 4. PoE Support : 802.3af PoE

17555.jpg

12Meshatwork_Specification.PNG

 • อุปกรณ์ยี่ห้อ COMPEX รุ่น MP546SR แสดงสถานะของ Model : MP546G Version : b1088

03Meshatwork_Status.PNG

 • การตั้งค่า Wireless SSID 1 (Public) Settings

04Meshatwork_SSID 1 (Public) Settings.PNG

 • การตั้งค่า Wireless SSID 1 (Private) Settings

05Meshatwork_SSID 1 (Private) Settings.PNG

 • การตั้งค่า Check-in CloudManager / MeshController เมื่อ Gateway Access Point สามารถติดต่อกับ Controller ได้ก็จะได้รับ LAN IP Gateway ก็จะสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน Web Browser ได้

11Meshatwork_LAN Gateway.PNG

 1. สำหรับ Mesh Controller ของผู้ให้บริการ หรือกรณีลูกค้าใช้เอง เช่น MC-60
 2. Cloud Manager ของทางบริษัท COMPEX ให้บริการกับลูกค้าทั่วไป ในกรณีที่อุปกรณ์ Check-in ผ่านทาง Mesh Controller ไม่ได้จะไปที่ [116.12.130.110 หรือ http://www.meshatwork.com เพื่อรับค่า LAN IP Address มาแจกให้กับเครื่อง Client เช่น ได้รับ Check In IP Address: 172.23.159.73 ฝั่ง LAN IP Gateway ที่ได้รับจะเป็น 10.159.73.1 เป็นต้น รายละเอียดตามคู่มือ จะอธิบายในโอกาสต่อไป

06Meshatwork_CloudManager.PNG

 • การตั้งค่า Gateway Access Point สำหรับให้บริการแบบ AAA Service (DHCP) ต้องสามารถติดต่อกับ Mesh Controller ได้ก่อนเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้ค่า MAC Address ในการ Authentication โดยรายละเอียดจะอธิบายในโอกาสต่อไป

07Meshatwork_DHCP_AAA-Service.PNG

 • การตั้งค่า Gateway Access Point สำหรับให้บริการแบบ PPPoE ผ่าน BRAS

08Meshatwork_PPPoE.PNG

 • การตั้งค่า Gateway Access Point สำหรับให้บริการแบบ Fix-IP Address

09Meshatwork_Fix.PNG

 • การทดสอบ Speed Test สำหรับ C-Internet Package 20/10 Mbps

10Meshatwork_Speed Test.PNG

[ Guru ] – How to Configure COMPEX Mesh Access Point

Advertisements